Hjem - Lions Lemvig

Menu

Lemvig Lions gennem 40 år

Lions Club Lemvig holdt 40 års Jubilæum

 

Den 26. november 1978 blev Lions Club Lemvig stiftet ved en stor fest på det nybyggede Hotel Nørre Vinkel.


Lions Lemvig blev herved en del af Lions International som efter stiftelsen i 1917, i skyggen af 1. verdenskrigs efterfølgende sociale ragnarok,bredte sig til stort set hele verden. Mottoet for lions bevægelsen var dengang ”We Serve”, og det er det stadigvæk. Den første Lions Club i Danmark blev stiftet i 1950, og der er nu 304 Lions klubber i Danmark, Grønland og Færøerne.

Lions Lemvig holder 2 medlemsmøder om måneden, og er hver 2. torsdag i måneden til klubmøde i Biohusets lokaler over Biografen i Bredgade. Den 4. torsdag i hver måned er mødet flyttet til besøg af virksomheder, institutioner eller aktiviteter som gæsteforedrag og ture i naturen m.m., rundt i hele Lemvig Kommune.

I og med at vi arbejder under mottoet ”We Serve” er vi til stede i hele lokalområdet og forsøger at spotte personer, institutioner eller foreninger der af en eller anden grund er faldet gennem det sociale eller humanitære sikkerhedsnet, der ellers er kendetegnende for den danske velfærdsmodel.
Men for at kunne støtte disse ting må vi have indtægtsgivende aktiviteter der kan bidrage til vores aktivitetskasse. Vi kan her nævne de årligt tilbagevendende aktiviteter, som vort store Julelotteri, hvor der lig sælges lodder på salgssteder i hele kommunen, Fiskedage i Thyborøn og i år Krabbefestivalen i Lemvig.

Lions stod også i mange år som arrangør af Borgerfrokoster og Pensionistfester i Limfjordshallen indtil hallen blev solgt. Fra disse arrangementer var overskuddet på forhånd målrettet et projekt.
Af større projekter kan nævnes: Indkøb af den første handicapbus til kommunens plejehjem. Indkøb af moderne gastroskopiudstyr til Lemvig Sygehus. Økonomisk hjælp og støtte til oprettelse af Solsikkerne. Økonomisk støtte til kampen mod misbrug via SSP samarbejdet. Julestjerner til alle plejehjemsbeboer i kommunen hvert år.

Vi har gennem alle 40 år været begunstiget af en meget stor velvilje i vores kommune, både med hensyn til donationer af gevinster og sponsorater fra erhvervslivet, og fra lokalbefolkningen som har støttet vore aktiviteter,lotterier og tombolaer ved køb af lodder. Der skal derfor lyde en meget stor tak til jer alle fra Lions Lemvig!

Alle Lions klubber har en skarpt adskilt 2-strenget økonomi. Der er klubkassen, hvortil vi betaler kontingent og som betaler klublivet og en evt. administration, og så er der aktivitetskassen, hvortil overskuddet af alle aktiviteter overføres. Fra Aktivitetskassen uddeler vi ca. 70.000 kr hvert år afhængig af antal ansøgninger og projekter. Alle kan i princippet søge Lions om støtte, ved at sende en ansøgning til Lemvig Lions. Lions vurderer derefter om det er noget der falder ind under vore støtte kriterier, socialt eller humanitært.

Vi uddeler f.eks. hvert år efter forslag fra medlemmerne ”Lions Lemvig Prisen” på 10.000 kr som en påskønnelse af en særlig frivillig indsats og et skulderklap til en person, personkreds eller forening, og vi indbetaler ligeledes hvert år 5.000 kr til Lions Danmarks Katastrofehjælp.
Lions Lemvig har det fordelingsprincip, at 80% af midlerne bruges lokalt i kommunen og resten 20% bruges i Danmark og Internationalt. Lions organisationen er på verdensplan, som humanitær organisation, på størrelse med Røde Kors.

Lions har f.eks arbejdet sammen med ”Læger uden grænser” ved vaccinations kampagner, øjenoperationer og vitamin programmer. Lions har også støttet drikkevandsboringer og håndpumper i Indien. Støttet etablering af børnehjem og børnehospitaler i Østen og i Afrika.
Støttet oprydningerne efter Tsunamien i Thailand og tornadoers hærgen i Caribien. Støttet Vejlby og Vrist området ved stormen og digebruddet i december 1981. Tegnet fadderskaber for udsatte børn i Afrika, som efterfølgende gav flere meget sjove breve til klubben fra disse børn.

I mange år sendte vi mange 17-21 årige fra Lemvig på ophold i udlandet. Det var oftest til lejre rundt i Europa, men også flere gange til Japan, Amerika, Australien og Hviderusland. Vi modtog så til gengæld unge til en uges ophold ved en familie og efterfølgende ophold i en ungdomslejr i Danmark sammen med unge fra hele verden, vi var således arrangør af en ungdomslejr for 42 unge på Venø Maritime Efterskole i samarbejde med egnens andre Lions klubber, det var sjovt.

Det var også meget sjovt, det år der var en landsdækkende sæbekassebil konkurrence til støtte for kampen mod narkotika via sponsorater på bilerne. Jeg kan ikke huske, hvem der vandt , men den korte historie er, at en sæbekassebil fra OLS i Lemvig, Fred Flintstone ”look a like”, blev inviteret til til TV2 studiet i Odense til direkte tv mod narkotika. Sådan.

Vi er med i mange ting, men ikke flere ting ad gangen, end vi kan hygge os med det.

Sidder der nu en læser og tænker: Det kunne jeg tænke mig at være en del af. Så er det sådan, at man ikke bare kan melde sig ind i Lions Lemvig, men der sker jo ikke noget ved at interesserede henvender sig til et lionsmedlem, eller sender et brev til Lions Lemvig og fortæller om sin interesse for klubben. Så kontakter medlemsudvalget personen, og informerer om det videre forløb.
Vi er lige nu 26 medlemmer, men kan da godt være flere.

Følg Lions