Hjem - Lions Lemvig

Menu

Donationsside

Donations ansøgning.

Lions Lemvig yder støtte til humanitært og alment velgørende formål, primært i lokalområdet. I nogle situationer finder vi selv frem til, hvem der skal være modtager af vor støtte. Men i langt de fleste tilfælde sker tildelingen som reaktion på en modtaget ansøgning. Denne vil herefter blive behandlet ved først kommende udvalgsmøde, som afholdes efter behov.

Der ydes primært tilskud til sociale formål, mindre bemidlede, handicappede og ældresektoren. Der ydes ikke tilskud til hvad der kan opfattes som daglig drift, eller hvad der normalt vil blive dækket af offentlige kasser.

For at sikre, at alle ansøgninger får en ensartet behandling, skal de mindst indeholde følgende:
1. En beskrivelse af den person/organisation, der søger
2. En beskrivelse af det formål, som de søgte midler skal anvendes til
3. Størrelsen af det ansøgte beløb, med et budget/tilbud over aktiviteten
4. Oplysning om hvornår og hvordan støtten vil blive anvendt
5. Ansøgerens navn adresse, telefonnr., mail-adresse og bankkonto nr. hvortil evt. støtte kan overføres.

Vi er naturligvis nødsagede til at foretage en hårfin prioritering, da vore rådige midler er begrænsede.

I nogle tilfælde vil klubben bede om at få en repræsentant fra ansøgerne til at berette om forløbet af aktiviteten på et klubmøde.

 

Følg Lions